Kihoya Secondary School

Deputies Desk

 

: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">PK   ! 0É(r  ¥   [Content_Types].xml ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ´TÉnÂ0½Wê?D¾V‰¡‡ªªº[¤Ò0ö¬z“ÇlßI QÕB
\"%ã·øåÙƒÑÚšl µw%ë=–“^i7+ÙÇä%¿g&á”0ÞAÉ6€l4¼¾L60#´Ã’ÍS
œ£œƒXø Ž&•V$z3„ü3à·½Þ—Þ%p)O5ž “²ç5}Þ:‰`eÛ…µVÉDFK‘È)_:õK%ß)„lÖà\¼!ŒïU¨'‡v¸7Š&jÙXÄô*,Ùà+W^.,í¡è¦ÙãÓW•–Ðâk¶½DÊÜš¢X¡Ý·ÿƒ>ÜÂN!òüFZê£&0màùly»ä)¬qô9•ãd}¨ë§@åô?Ĥ¡íÏÁüR¢ô/±ùs×ö›*&:tÀ›gÿ䚣’ˉ˜8YïOý[ê£&V0}¿Xú?È»Œ´ý“>þ#Œï;«Fïio.Ùá   ÿÿ PK   ! ‘·ó   N   _rels/.rels ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Œ’ÛJA†ïßaÈ}7Û
"ÒÙÞH¡w"ë„™ìw̤ھ½£ ºPÛ^æôçËOÖ›ƒ›Ô;§<¯aYÕ Ø›`Gßkxm·‹PYÈ[š‚g
GΰinoÖ/<‘”¡<Œ1«¢â³†Amce_markergt;"f3°£\…ȾTºI S‘ÌõŒ«º¾ÇôWš™¦ÚY
igï@µÇX6_Ö]7~
fïØˉÈaoÙ.b*lIÆrj)õ,l0Ï%‘b¬
6ài¢ÕõDÿ_‹Ž…, ¡ ‰Ïó|uœZ^tÙ¢yǯ;!Y,}{ûCƒ³/h>  ÿÿ PK   ! ³¾‹  ¶   word/_rels/document.xml.rels ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                  ¬“ÏJÄ0Æï‚ïænÓ®ºˆlºöªõÒvú›¤mce_markersup3;jßÞ¡°Û..õÒK`¾ïûÍ0ÙíL'¾Ð‡ÖYIƒ@[¸²µµ‚ìõî D mKÝ9‹
°OoovoØiâG¡iû ØÅ
Qÿ,e(4:D®GË7•óF—¾–½.>urÇ[éç^xŠC©ÀÊ{ÙÐsòÿÞ®ªÚ_\q4héJ„HÄöÔ¾FRpR"æya³*
Ïpë¥ødÍx{49zžÁDp–– ¶kB¯N c)Ç3Ybx\“¡r–2w3Ž³´ñ°&Ä7æïVr&ž@äÅoK  ÿÿ PK   ! …6Aæ  5     word/document.xmlìZQoÛ6~°ÿ@ø©ÛÉÚ­si“ Y—!hÒ½Ó%¥H¤ìj¿~ßQ’c9^ãf«í }‰mQ¤Ž÷ÝÝ÷•W¯?çŠÍ„uÒèãÞá`ÔcBG&–:=î}¼9?xÑcÎsse´8îUÂõ^O~üáÕ|›¨Ì…öKh7ža4ó¾‡.ÊDÎÝÀBc016ç?m:̹ýT‘ÉîåT*é«áÑhôs¯YÆ÷J«Ç͹Œ¬q&ñ4el’DF¢ùhgØMž[Ï‹Æ€µ[ؽ…ó±ŸÜ¼;c§gWo.ήñåú=Ùïë]„¿Eph»ƒ%G·—ö
—»ÎGª˜äÌZ˜ë«AšZž_{n=¬ÖîãƒÓš ›¨î]Á#˜VXᄉÞä$g—vÀ:` žV÷â
¡Ômfr9ç:•™}¦ã}F€ý6`—ƒûvBÁ´ïéìªÒ#Ïè]gìä²bD},)uD‚I‡š§"è!“0Ÿ Ȧ2&yKÐN¡¤ŒDT
z,Eéåß 
yî/¬Ô¸‘+†¥¹RŒÇ¹ÔÒy•2Ãd³¨´VF¥*s¬ pÕV*‹î€ŽéFë&HïŠ>ÛúG6î#[3ˆñN<×;/= ªp<ü„$d%ð*í´T„n-n ŸJpë:¹rÙ50£’‰`sÁ¦ˆC}Æ=ýÎxø!˜6S%¸§@5¢|u#-K’ 8:zþüͳ ܾ¡ÄZg=GÒÞ„ –åFQËÂLi™
Ðò›,ŠªÏJ'’)…ÊEvU¬DÂ¥™g‘D"
}ºvÇ}³s<÷
—I(u¨~‘)µ·ð3jYlLNi’÷ƒ» ’f˜M+&>{ø:M‚'€îs&’¨}±ˆ8Êf$ìÆ0eMÈŠi€ºÖÔà^ª²(¤rmÝ]ªµÈU Õ•VÜILÍS\"Þë{[FHhŒ´ºS%]Fë¹>óün
qDÏJŒR†Z1q‹xÃŒ„GÞ½ì€B5íÃ6)ÓÆÔRÝíŽ\­äWS‹k_!E›^ãw·â£Èj
¥Ë¼®£RÍT{ßh1v·×éL\LØB“Gš*¿½ü™Ü4e.ÀiŽ:±ZÇÙÌÐ ü
ØSÄHÊ5J¸ˆâ/Ä@D¥1n˜6Ð3ED´}V¸*ÊŒ2©Œ¸êDÃRƒAОF§¿žì¾tR!,²Ê‘½” €ÜQBU6PÍNÖDtwä{Dÿ§ƒ†{Y0„9Ù…J ¼Î¡;ùž‡BLØ”GŸR‹*Ó}1”à„çtH¥/ÇÕV¹Ï¢Þà‡}‰‚ˆy2•¦t_ß™n1ó9Ž q°(kU¼’Žë{èÛn‹vöY*4jJðxY €Ô"&iê
ÃÉR)6‘õÝ”û°D/Ý‘ïÉø%cM/PùªÅýnÅD¶â¼}„ïtŽí¬áHÀ9$+d¸å1‚ÔŒ¨®3KptâVˆ¸I@öWÉWÂyÑ»<;;üéÍùîÙ%ã݆ÐÌ•¶àÎamce_markeryacute;raÓÐOÕR8È‹(Ó-qÂSñþõµ¥%¡ø`2ÏÌjóp_‘Ù©ÁÿÒMi‘Ö
LâåLäZàý¢2†³âRÔxŸCàÊ(cÜ<6¼œÀ©ËWi¯!› ±rÊÑ› ­ºæx#¾¡5hv=4jª€lí³wv1`؉`ÂGˆ¹¦p´a¹ÄÝ‘ÀKU¦•õºÿ/ZZý³“b}¦œ¤8rjÙp+¬êvôö°©„„i»J¯œèӦ]/sywä;xOrbÅ»d+p/öÊd‹‚ïAoG¶gßúp_-ïÅqtøËèäÍÎGxWsÇÐíynòämÆ%þÍA?]¡•}ôVÿa‰Ò²C8¢Ú6î“KÊûrÅ»_CÚ{ªìÉ)½û©ž>JÞKœ;fæñÃð(½ÿ6©xü¾}î¥u+jbhãÿo¸·ý  ÿÿìWmkÛ@þ+‡?mPÖ$}]híÚŽÂZBÒ? ødûؽ˜»s¼ô×OwvÒ¤õJam
cŽdÙ:éѣǩ£ä^(tìk65
tÂêaq®]·'uÏöÇgûõÐNìø¬úñ-
ü¹âåüßõ7àröKÉ¡+!%Æ.iNÑ.0O1E±@f,ãè‘:»ÅŸOè¼íÚ9‰Ò¦r,G‹ÍdL*[~JÁcn¬x@ΈŠ2”Fé|Þ#x.0žÓ
¡Ô^aø‰ÌVéËqw•‡?™ûξ>Š¼Ýåö‡bYJ9¬&Ú^¤>m¯Í;
t"F3¤clP(‰t07û)ÎþzÏ9Q®,£¹F™Å@ —‘>Ñë#ƒ ÄhÏ€HƒÔÎ+È¢…ØjÝMl–Û<1ÝØÛžÈ Ô»’†;Õ¡©8
¶@»ûŽÈ|ÒõÒy†Ö8£ Д㋣Þu«÷óÙyëQÒ{A¬t}tJ×ñS§Ìo!¼Ç›r”Ç;¬ÈzPÿ° ˜ïzü/1Ûð 'ƒ›Cˆ]ÿÍ« `Jªy­©ðÝÔ®ð“à&ýnEP±AªM„O)ÉL£f›bDa;7|/(¤R¤ñÆ¿  ÿÿ PK   ! –µ­â–  P     word/theme/theme1.xmlìYOoÛ6¿Øw toc'vuŠØ±›-MÄn‡i‰–ØP¢@ÒI}Úã€Ãºa‡Øm‡a[Ø¥û4Ù:lЯ°GR’ÅX^’6ØŠ­>$ùãûÿ©«×îÇ!)OÚ^ýrÍCmce_markerntilde;y@“°íÝö/­yH*œ˜ñ„´½)‘Þµ÷ß»Š×UDb‚`}"×qÛ‹”J×—–¤ÃX^æ)I`nÌEŒ¼Šp)øèÆli¹V[]Š1M<”àÈÞ©OÐP“ô6râ=¯‰’zÀgb Ig…ÁuSÙebÖö€OÀ†ä¾òÃRÁDÛ«™Ÿ·´qu ¯g‹˜Z°¶´®o~ÙºlAp°lxŠpT0­÷­+[}`j×ëõº½zAÏ °ïƒ¦V–2ÍF­ÞÉi–@öqžv·Ö¬5\|‰þʜ̭N§Óle²X¢dsøµÚjcsÙÁÅ7çðÎf·»êà
ÈâWçðý+­Õ†‹7 ˆÑä`­ÚïgÔȘ³íJøÀ×j|†‚h(¢K³óD-Šµß㢠
dXÑ©iJÆ؇(îâx$(Öð:Á¥;ä˹!ÍI_ÐTµ½S1£÷êù÷¯ž?EÇž?øéøáÃã?ZBΪmœ„åU/¿ýìÏÇ£?ž~óòÑÕxYÆÿúÃ'¿üüy5Òg&΋/ŸüöìÉ‹¯>ýý»GðMGeøÆD¢›äíó3Vq%'#q¾ÃÓòŠÍmce_markerrdquo;8ÁšKýžŠôÍ)f™w9:ĵàå£
x}rÏx‰‰¢œw¢ØîrÎ:\TZaGó*™y8IÂjæbRÆíc|XÅ»‹Ç¿½I
u3KGñnD1÷NIBÒsü€
íîRêØu—ú‚K>Vè.EL+M2¤#'šf‹¶i~™Véþvl³{u8«Òz‹ºHÈ
Ì*„æ˜ñ:ž(W‘☕
~«¨JÈÁTøe\O*ðtHG½€HYµæ– }KNßÁP±*ݾ˦±‹ŠTѼ9/#·øA7ÂqZ…Ð$*c?¢íqUßån†èwðNºû%Ž»O¯·ièˆ4=3Ú—Pª
ÓäïÊ1£Pm\\9†øâëÇ‘õ¶âMØ“ª2aûDù]„;Yt»\ôí¯¹[x’ìóùç]É}Wr½ÿ|É]”Ïg-´³Ú
eW÷
¶)6-r¼°CSÆjÊÈ
išd ûDЇA½ÎœIqbJ#xÌ꺃6kàê#ª¢A„Sh°ëž&ÊŒt(QÊ%ìÌp%m‡&]ÙcaSl=XíòÀ¯èáü\P1»MhŸ9£Mà¬ÌV®dDAí×aV×B™[݈fJíP|8¯Ö„AÛV^…ó¹f
ÌH ín÷ÞÜ-Æé"á€d>ÒzÏû¨nœ”ÇŠ¹ €Ø©ð‘>äbµ·–&ûÜÎâ¤2»Æv¹÷ÞÄKyϼ¤óöD:²¤œœ,AGm¯Õ\nzÈÇiÛÙã¼.uχYC¾6ìOMf“å3o¶rÅÜmce_markeruml;Ã5…µûœÂNH…T[XF64ÌT,Ñœ¬üËM0ëE)`#ý5¤XYƒ`øפ ;º®%ã1ñUÙÙ¥m;ûš•R>QD¢àØDìcp¿UÐ' ®&LEÐ/p¦­m¦Üâœ%]ùöÊàì8fi„³r«S4Ïd7y\È`ÞJân•²åίŠIùR¥Æÿ3Uô~7+ö€×¸#¯mq¨BiDý¾€ÆÁÔˆ¸‹…i*¸L6ÿ9ÔÿmÎY&­áÀ§öiˆ…ýHE‚=(K&úN!VÏö.K’e„LD•Ä•©{D 긪÷vEꦚdeÀàNÆŸûžeÐ(ÔMN9ßœRì½6þéÎÇ&3(åÖaÓÐäö/D¬ØUíz³<ß{ËŠè‰Y›Õȳ˜•¶‚V–ö¯)Â9·Z[±æ4^næÂç5†Á¢!Já¾é?°ÿQá3ûeBo¨C¾µÁ‡M¢ú’m<.vp“´Á¤IYÓf­“¶Z¾Y_p§[ð=al-ÙYü}NcÍ™ËÎÉÅ‹4vfaÇÖvl¡©Á³'S†ÆùAÆ8Æ|Ò*uâ£{àè-¸ßŸ0%M0Á7%¡õ˜<€ä·ÍÒ¿   ÿÿ PK   ! l¤"Øð  ²     word/settings.xmlœUÛr›0}ïLÿṎÁ±saB2±]÷2IÛ)É, @ÝF’Mܯï
PHZ7“é“Å9»G{Óúâꑳ`G´¡R¤a|……,©¨Óðþn39cA”À¤ i¸'&¼º|ÿî¢M±ÍL€Â$2
·Zmce_markerbrvbar;h3á´ÐÒÈÊN
ÉYU´ ÃO8xè4l¬UÉt:8IEªURs°æHêzÚ{®e±åDØé,ŠN¦š0°°i¨2^ÿ¯^Õx‘ÝkIì8óvm½f9¤ÛJ]>y¼%<ç ´,ˆ1XYÎút9Páe{‹N_ÏškÐûg"—ض_Rò MÑ{EáÔx±¬2– ma¬‚‚ÀëÛ¤ÖÀ9`Óz¤ó)I[fï ϬTh´ðt6H
h(,Ñ™‚ÕVRX-™·+å7iW’+ ÷Aà°(°6Îdi\`îðSJëÝp–‹h³é=;2³ø4º^df‹År~ˆ™Œ—Õþ}ÏY¯7«CjëëÓ³èüó1ŠÖç׎™öIavb-FìÄc'köø0ñá=à3÷G‡W’1Ù’ò³Óð/¨/‚i@ì«{—8`2é€á¡š`—G|õ¤¤7»¢%‡Ç4œE‹®Gƒ5ƒ½ÜÚ¶NÉ«hP‚Ü!]«^8wCþG,mR’‚â@f{žkਜQc3¢pcX©1ån•|è”Ç?›Ëß   ÿÿ PK   ! JØŠ’»       word/webSettings.xmlŒÎÁjÃ0Æñ{aït_õ0JHR(£/Ðõ\Gi±d$mÞöô5l—ÝzŸøñï_im>Q42
ð²m¡A
py?=ï¡Qó4ù• øF…Ãø´éKWðzF³ú©MUH;`1ËsL^·œ‘ê6³$oõ”›ãyŽß8|$s»¶}u‚«·Z KÌ
ZyD+,S¨ZCÒúë% ÆÚÈÙbŠ?xb9
Eqcïþµw   ÿÿ PK   ! ¡o¿~a  í:     word/styles.xml´›ÛrÛ8†ïwfßA£ûÖ§Æn3u;iÒl3ÓCZ'³×´DǜʢW¢›¤O¿ $1²dY@¤^µ:H€?”„xûþay¿d’*ÏýÑË¡ïÉ8СŠïæþíÍå‹×¾—‡"Ò±œû2õß¿ûû¯·÷§©yŒdê8=MæþÚ˜íé`k¹éK½•1<[éd#\&w½Z©@^è`·‘±Œ‡Ãé ‘‘0 O×j›ú¹µ{Šµ{„ÛD2MÁÛM”ÙÛûïÀ½Pr%v‘Iíerä—ùþs©c“z÷§"
”ºÇaŠëäÓYœ*žH‘š³T‰ƒ×ö­ƒO‚Ô”¬}P¡ò–˜þ›¿D4÷Çãâιõ`ï^mce_markeracirc;»âžŒ_Ü.ÊžÌ}wk vç¾H^,ά±N³ø·4ÝíÞäá
]ÙŠ 8be$âa9‘²Ï¦ÅÅ]7ÄÎè‚ V6—•‡¸B”Y–ÀS¹ú¬ƒŸ2\x0÷‘7o¯®¥eçþ›7– 7r£>©0”6)ó{·ñZ…òßµŒoS>Ýÿ~‰)–[ô.6àþt†Y¥áLJ@nmŠéXص"k6-qСzò&»Q¡âÍÿ
ä(‹áAÊZ
»<ôÿ(g½ëÛ•'€vY¾Nº›xÕÝÄIw˜¼ÝÖbÖÝÏ®Ér£”•ô dÉW^‡É›#)kGÔ²¨uD-iZGÔr¤uD-%ZGÔ2 uD-à­#jñmQçÑ@áªfÑWƒ´±o”‰¤T€F¥./5ÞµHÄ]"¶kÏÖªÛÇÄr±[š«(§ÏË…It|׺"PíÖ}¶&Ül×"UðEÓ²ôãŽK#–‘ôþITØŠ:É’¯6'ü09X®#ȵŽB™x7ò!‹(cüWí-²¯ŒVç:†õ³º[o±Æ’Û
›6,zóJdö?«×àèfš6L¥Í8)†Ó†¼l6þE†j·)–†ð52Íôœæ
]<¾D¯lˆê»«u6 ”)då‚?´Oð?+.|û6Æÿ³RôLûÿ³ÂõLû˜ÇãËVš‘üôHÛkÆÞ»ç:ÒÉj{ Ufìì´)°7±³O‰{ïɧwð“%OÙ±xÒQ…ŽŒ‚›>vP*²7b̈ 
kÌ`uÓZˆ-º?ä/eñÄ-¨Òî[³u;OV JéúûN›öoèqƒæQ)W1üºmce_markerbull;6iØyTZžOY½cĸ[ác€ºU@¨[)d€ò£ù›ÇÕD:¤{qd°Ø²ìª¦Y™glev ^ è©n¾¿vos.Ôë&ÂP½n(ìèTj™«›Vou“Àj¨Í1*k*gRìºY¹/ÂŒúo¨ñ&€úo¨»x·Cúo‹­
NSËâM á+œõ¨,Þ[2µËgTÔ=´rü‡ÛÄ›@a¨.Þ
;:MâM`á+œL¨°œÔXýˆ7Ôx@ýˆ7Ôx@ýˆ7Ô]¼Û!ý‰7ÅÖ§©eñ&€Øòà@eñ&€ðŽ6oÜõ\¼ v€êâM °£ST÷‘J`±Ta9ñ&°ðN2ä,LnΤúoÂŒúo¨ñ&€úo¨»x·Cúo‹­
NSËâM ±åÁÊâM ±µá xãfüãâM °To…Š :#°Øª°œxX˜/Å› ÂWžą̂ñ&̨ñ&€úo¨»x·Cúo‹­
NSËâM ±åÁÊâM ±µá xãùãâM °To…Š :ñ&°Øª°œÔXýˆ7„‰ÙY¼ |å ÜEœ0õ#Þ„õ#ÞPwñn‡ô'Þ[œ¦–Å› b˃•Å› bkƒ=gçEÉÇSG
I@=gPœj Ç
A¢ó þ+™@'“l?ÒXÌAlHê?hýÓ£ìž4$¥–‘Òx¤ûOé”&³#7ßνOYLm¦ÔþÉè*·a{’m?ÍãZv¶ÅÉrk
„l_WÞ„}hWД·õØÁ¶Ï^Ħªü6þÝ6§âÿ¡ç-,Þ_G—çyƒš¬;¬Á‹ z¥Ž8‘…w§“ð |Õ¥†óòèÖS³Fá\~nþéë*{oïô&Ü‚5lðÛØ3âG|Æ3äGWÏÃW²xׄ¶-t©ÍCwÞ
ß6Ë(kDƒÿ\Å6Ðö‡[ËB>ˆÌ,<?—QôE`ÛšÑÛæW#¹2ÙÓÑëdÅÔR£7Íã
hÈûfûëj®ž,p5oÅñøääCþVÞ«¨0?ltçþZ&ÐB =&Д°QÞd wa²Ewb¾Šé§ïþ  ÿÿ PK   ! Ô(äüv  ß   docProps/core.xml ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                  Œ’MOÃ0†ïHü‡*÷6é
ª¶“ íÄ$†@ÜBâmaM%Ùºý{ÒuTpàÛ¯ŸØo’Ͳö`¬¨TŽâˆ  «¸Pë½.çá-
¬£ŠÓ²R£#X4+./2¦SVx6•ãØÀ“”M™ÎÑÆ9blÙmce_markermicro;‘W(_\UFRçC³Æš²-]ž2ÅåÔQÜ C=Qäl@ê)[ gJ œÅqã³Ö‘öφ¶òC)…;j¿S?îO6g]qP¬„u]GuÒŽáçñûâé¥]5ªñŠ*2ÎR'\ E†ÏG²»Ï/`®K/0ÔU¦ØY0mÏ)ÑX½…c]n}Û(ò},3B;ÿ€t”ðê’Z·ð/ºÀï=ÿw¾¹ÆÀ^4?¡ˆÛ{†ÐoÓš×
<ðv¤y§Ê[ò𸜣bBb’«0¾[ÆÓ4¹N ùhÖõ7öt ÙöOâMšLÆÄ sfü%‹o   ÿÿ PK   ! Ô†%g4  Ì     word/numbering.xmlÜXÛŽÚ0}¯Ô@‘úЇ%Bв+q“¶ÚVUµý€bÕ—È1aùûŽ’%ÒlZmce_markerOcirc;ÏxNæxŽÍýã+%½‰s6Ñ̾¡õxˆÙf¢ý|YÞyZ/‘>}šh{”h?ÜïÆlKWHÀÄÄ`É8s$e<Öõmce_markercirc;õ“>ãšêKø)6:õům|pû¯0Ár¯[†áh‡0|¢mBÜQžðµT.c¾^ã …‡h³nî9çÁ–"&³uäÀYá8)¢Ñ®Ñ bTI›@¤”óvq›ÕBáïà=S’§½ã"ŒP’Àè<7–M£iíÃT!J6)T×,2¡>feEZýËâõ¡xz¾¶®B½wñ dòW‰~ ¿mi¯òë)œhF6…%8[ê êÒ5‡k®éÊ™n‰ÄÏ(Eäe£bN´_ ~U6¢lù\IcRÌp¶g
gvn!©2`x¨á«ŒI _mcdæ4˶‚…»™ûÁ>XÒrð?8õYõ½–æOf¿ÿ‘ÞD2¿ 3…• µœh®3TéD>ÛdÛràj®¾g“á 9+§cæ ‚Q6äΫ½j¾Ñ3’‰2õ
mce_markereuml;mce_markerbull;úED¦íu€d@šþ
¤†"
Î!j.’eUH¦×¢Jƒ:$cÙRˆLýÉ•
Ùçð4VÈYU8­Hg×á˜W#ÝðÝŽÝRæRë°eÇ}Ô@:ç¢fÒÙƒZkhE:Újs»éÜsxI74º´·çz¤óÞÉ«µ…Vû]Õ
ü\‡t£sˆšIçk­áé@—ŽTý"ŸËѱÈ;óåÒš-g¹Œtyc:u¼ÅlQj¼ÈK"ïþ+I4?—˽©|#÷]+;süW"ow€tÛ"oÂÑøSVéõ«G±ÛyÎ(ÇpZ5§y£¤ùZkhEºù.má¶EÞ­µ…Vûè¶EÞ®µ†¤;y¸CKOusÏEýè𤮵ù^)mce_markercedil;ÃLu6¨¸Y™Ÿu+.U™[îžÿõð  ÿÿ PK   ! Ê&¾é‚       word/fontTable.xml´’ËnÂ0E÷•ú‘÷%NHFD,»¨è˜àK~DCÊßwb6‰,ê(Qr}g2s<óå’Ñ‘[F$Qq]šÐû‚|oÖO3czǤѼ 'd¹x|˜·ye´ƒã5ä¶ µsMÇPÖ\1™†kÜ«ŒUÌá§ÝǦªDÉßMyP\»8¥t[.™ÃC- }¶öžl­±»Æš’`±J†|Š M}uQ›k¦°êP¢OÞF_F±`h˜6Àô™,MñšÐ1}¦Þ)¾emce_markericirc;2•5³ÀÝÅHƒ\1%äé¬ZŸ×ûáÊú¬™l+yˆ±ÇliA°}š®fS”¤ 3TºÕ+)ž_ï)}oIÖë΃
æé£|q8§+"oLŠ­Õ5‰µ'ÐÉ>€V ÿ$V]Áé‡ï Ù`Y'Ðéë‰3›Ûmce_markeregrave;Ë`
A°mce_markerordm;Y3ÑÍÆ0Ãgâo”fÿC¢Xü  ÿÿ PK   ! ˆƒþã  à   docProps/app.xml ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                  œSÁnÛ0½Ø?¾7J²¶[
FÅbèa[ÄmÏšL'ÂlIØ ÙײGÙvšO4ùüHÃík×{Ñ8»,g“iY Õ®6v»,«/ŸÊ"’²µjÅeyÀXÞÊ÷ï`œÇ@cÁ-l\–;"#DÔ;ìTœpÚr¦q¡SÄaØ
×4FãÓ/ZóéôZà+¡­±¾ðcÃrèx³§ÿmZ;ôŧêàY°„
;ß*Bù=Éi'µ£ÄÈBåHµ•éP^}d~Œ`­¶åÄ àÙ…:Êù‚™Âj§‚ÒÄÊÙõÕDFÀgï[£±»ò›ÑÁE×PñÐûP¤ ò`o6¨_‚¡ƒœ‚ÈCøjl’òÄ€X[PÛ ü.J&³6Zµ¸bd£Úˆ NÜ£JÛ]+ÊaO7{ÔäBÍ/Þï¼,~¨ˆÉ·e¹WÁ(Kì_*‚·>R•¡–{snˆ{˜—åØ\&¹–Áya"
œ8W×Oˆ
ýCì,Ûk¤fr28Îø£ëÊu^Ùü3>úÊÝ¥›yóðœÌöþlh·ñJ§í,.ù~N¥`Ç‚5¯ôØðDÀ=ûÚ4•ßµ[¬5'ÒM=
?¬œÍ'S~ú#:r| ãŸ$  ÿÿ PK-   ! 0É(r  ¥                   [Content_Types].xmlPK-   ! ‘·ó   N               «  _rels/.relsPK-   ! ³¾‹  ¶               Ï  word/_rels/document.xml.relsPK-   ! …6Aæ  5                word/document.xmlPK-   ! –µ­â–  P               /  word/theme/theme1.xmlPK-   ! l¤"Øð  ²               ø  word/settings.xmlPK-   ! JØŠ’»                  word/webSettings.xmlPK-   ! ¡o¿~a  í:                word/styles.xmlPK-   ! Ô(äüv  ß               ’%  docProps/core.xmlPK-   ! Ô†%g4  Ì               ?(  word/numbering.xmlPK-   ! Ê&¾é‚                 £+  word/fontTable.xmlPK-   ! ˆƒþã  à               U-  docProps/app.xmlPK      n0    

PK   ! 0É(r  ¥   [Content_Types].xml ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ´TÉnÂ0½Wê?D¾V‰¡‡ªªº[¤Ò0ö¬z“ÇlßI QÕB\"%ã·øåÙƒÑÚšl µw%ë=–“^i7+ÙÇä%¿g&á”0ÞAÉ6€l4¼¾L60#´Ã’ÍSœ£œƒXø Ž&•V$z3„ü3à·½Þ—Þ%p)O5ž “²ç5}Þ:‰`eÛ…µVÉDFK‘È)_:õK%ß)„lÖà\¼!ŒïU¨'‡v¸7Š&jÙXÄô*,Ùà+W^.,í¡è¦ÙãÓW•–Ðâk¶½DÊÜš¢X¡Ý·ÿƒ>ÜÂN!òüFZê£&0màùly»ä)¬qô9•ãd}¨ë§@åô?Ĥ¡íÏÁüR¢ô/±ùs×ö›*&:tÀ›gÿ䚣’ˉ˜8YïOý[ê£&V0}¿Xú?È»Œ´ý“>þ#Œï;«Fïio.Ùá   ÿÿ PK   ! ‘·ó   N   _rels/.rels ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Œ’ÛJA†ïßaÈ}7Û"ÒÙÞH¡w"ë„™ìw̤ھ½£ ºPÛ^æôçËOÖ›ƒ›Ô;§<¯aYÕ Ø›`Gßkxm·‹PYÈ[š‚gGΰinoÖ/<‘”¡<Œ1«¢â³†Amce_markergt;"f3°£\…ȾTºI S‘ÌõŒ«º¾ÇôWš™¦ÚYigï@µÇX6_Ö]7~fïØˉÈaoÙ.b*lIÆrj)õ,l0Ï%‘b¬6ài¢ÕõDÿ_‹Ž…, ¡ ‰Ïó|uœZ^tÙ¢yǯ;!Y,}{ûCƒ³/h>  ÿÿ PK   ! ³¾‹  ¶   word/_rels/document.xml.rels ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                  ¬“ÏJÄ0Æï‚ïænÓ®ºˆlºöªõÒvú›¤mce_markersup3;jßÞ¡°Û..õÒK`¾ïûÍ0ÙíL'¾Ð‡ÖYIƒ@[¸²µµ‚ìõî D mKÝ9‹°OoovoØiâG¡iû ØÅQÿ,e(4:D®GË7•óF—¾–½.>urÇ[éç^xŠC©ÀÊ{ÙÐsòÿÞ®ªÚ_\q4héJ„HÄöÔ¾FRpR"æya³*Ïpë¥ødÍx{49zžÁDp–– ¶kB¯N c)Ç3Ybx\“¡r–2w3Ž³´ñ°&Ä7æïVr&ž@äÅoK  ÿÿ PK   ! …6Aæ  5     word/document.xmlìZQoÛ6~°ÿ@ø©ÛÉÚ­si“ Y—!hÒ½Ó%¥H¤ìj¿~ßQ’c9^ãf«í }‰mQ¤Ž÷ÝÝ÷•W¯?çŠÍ„uÒèãÞá`ÔcBG&–:=î}¼9?xÑcÎsse´8îUÂõ^O~üáÕ|›¨Ì…öKh7ža4ó¾‡.ÊDÎÝÀBc016ç?m:̹ýT‘ÉîåT*é«áÑhôs¯YÆ÷J«Ç͹Œ¬q&ñ4el’DF¢ùhgØMž[Ï‹Æ€µ[ؽ…ó±ŸÜ¼;c§gWo.ήñåú=Ùïë]„¿Eph»ƒ%G·—ö—»ÎGª˜äÌZ˜ë«AšZž_{n=¬ÖîãƒÓš ›¨î]Á#˜VXᄉÞä$g—vÀ:` žV÷â¡Ômfr9ç:•™}¦ã}F€ý6`—ƒûvBÁ´ïéìªÒ#Ïè]gìä²bD},)uD‚I‡š§"è!“0Ÿ Ȧ2&yKÐN¡¤ŒDTz,Eéåß yî/¬Ô¸‘+†¥¹RŒÇ¹ÔÒy•2Ãd³¨´VF¥*s¬ pÕV*‹î€ŽéFë&HïŠ>ÛúG6î#[3ˆñN<×;/= ªp<ü„$d%ð*í´T„n-n ŸJpë:¹rÙ50£’‰`sÁ¦ˆC}Æ=ýÎxø!˜6S%¸§@5¢|u#-K’ 8:zþüͳ ܾ¡ÄZg=GÒÞ„ –åFQËÂLi™Ðò›,ŠªÏJ'’)…ÊEvU¬DÂ¥™g‘D"}ºvÇ}³s<÷—I(u¨~‘)µ·ð3jYlLNi’÷ƒ» ’f˜M+&>{ø:M‚'€îs&’¨}±ˆ8Êf$ìÆ0eMÈŠi€ºÖÔà^ª²(¤rmÝ]ªµÈU Õ•VÜILÍS\"Þë{[FHhŒ´ºS%]Fë¹>óünqDÏJŒR†Z1q‹xÃŒ„GÞ½ì€B5íÃ6)ÓÆÔRÝíŽ\­äWS‹k_!E›^ãw·â£Èj¥Ë¼®£RÍT{ßh1v·×éL\LØB“Gš*¿½ü™Ü4e.ÀiŽ:±ZÇÙÌÐ üØSÄHÊ5J¸ˆâ/Ä@D¥1n˜6Ð3ED´}V¸*ÊŒ2©Œ¸êDÃRƒAОF§¿žì¾tR!,²Ê‘½” €ÜQBU6PÍNÖDtwä{Dÿ§ƒ†{Y0„9Ù…J ¼Î¡;ùž‡BLØ”GŸR‹*Ó}1”à„çtH¥/ÇÕV¹Ï¢Þà‡}‰‚ˆy2•¦t_ß™n1ó9Ž q°(kU¼’Žë{èÛn‹vöY*4jJðxY €Ô"&iêÃÉR)6‘õÝ”û°D/Ý‘ïÉø%cM/PùªÅýnÅD¶â¼}„ïtŽí¬áHÀ9$+d¸å1‚ÔŒ¨®3KptâVˆ¸I@öWÉWÂyÑ»<;;üéÍùîÙ%ã݆ÐÌ•¶àÎamce_markeryacute;raÓÐOÕR8È‹(Ó-qÂSñþõµ¥%¡ø`2ÏÌjóp_‘Ù©ÁÿÒMi‘ÖLâåLäZàý¢2†³âRÔxŸCàÊ(cÜ<6¼œÀ©ËWi¯!› ±rÊÑ› ­ºæx#¾¡5hv=4jª€lí³wv1`؉`ÂGˆ¹¦p´a¹ÄÝ‘ÀKU¦•õºÿ/ZZý³“b}¦œ¤8rjÙp+¬êvôö°©„„i»J¯œèӦ]/sywä;xOrbÅ»d+p/öÊd‹‚ïAoG¶gßúp_-ïÅqtøËèäÍÎGxWsÇÐíynòämÆ%þÍA?]¡•}ôVÿa‰Ò²C8¢Ú6î“KÊûrÅ»_CÚ{ªìÉ)½û©ž>JÞKœ;fæñÃð(½ÿ6©xü¾}î¥u+jbhãÿo¸·ý  ÿÿìWmkÛ@þ+‡?mPÖ$}]híÚŽÂZBÒ? ødûؽ˜»s¼ô×OwvÒ¤õJamcŽdÙ:éѣǩ£ä^(tìk65tÂêaq®]·'uÏöÇgûõÐNìø¬úñ-Áâ{°–Ö˜ìÊZz¶_–8J\‰R^ižP0Å’Ý:Á§£¤×ôOzçI´7Ï´×F{G÷€{—Œ¿leK™—1玤V¦KÌ ’~#ÝÖ3 ¦Ã«þÁÅu Ç@»-Ì%2o˜'wi…NE ’|œà¢53RšZèœYt¥!¼Í…^ {ënlà©-P9óKʯ.@Ž’Âù XÈ-”EƒG]©¦”B.äê¾ÞÚwÃW¶A°Qå×í¼'b?¦Ñ7Úy!›*špO?–£¦^Kæ|Å1Œ(4¡¥c³• ÞÔh^¥ž j2o¦òñ:àÃ¥…1ò]¿<?9í}ü¹âåüßõ7àröKÉ¡+!%Æ.iNÑ.0O1E±@f,ãè‘:»ÅŸOè¼íÚ9‰Ò¦r,G‹ÍdL*[~JÁcn¬x@ΈŠ2”Fé|Þ#x.0žÓ¡Ô^aø‰ÌVéËqw•‡?™ûξ>Š¼Ýåö‡bYJ9¬&Ú^¤>m¯Í;t"F3¤clP(‰t07û)ÎþzÏ9Q®,£¹F™Å@ —‘>Ñë#ƒ ÄhÏ€HƒÔÎ+È¢…ØjÝMl–Û<1ÝØÛžÈ Ô»’†;Õ¡©8¶@»ûŽÈ|ÒõÒy†Ö8£ Д㋣Þu«÷óÙyëQÒ{A¬t}tJ×ñS§Ìo!¼Ç›r”Ç;¬ÈzPÿ° ˜ïzü/1Ûð 'ƒ›Cˆ]ÿÍ« `Jªy­©ðÝÔ®ð“à&ýnEP±AªM„O)ÉL£f›bDa;7|/(¤R¤ñÆ¿  ÿÿ PK   ! –µ­â–  P     word/theme/theme1.xmlìYOoÛ6¿Øw toc'vuŠØ±›-MÄn‡i‰–ØP¢@ÒI}Úã€Ãºa‡Øm‡a[Ø¥û4Ù:lЯ°GR’ÅX^’6ØŠ­>$ùãûÿ©«×îÇ!)OÚ^ýrÍCmce_markerntilde;y@“°íÝö/­yH*œ˜ñ„´½)‘Þµ÷ß»Š×UDb‚`}"×qÛ‹”J×—–¤ÃX^æ)I`nÌEŒ¼Šp)øèÆli¹V[]Š1M<”àÈÞ©OÐP“ô6râ=¯‰’zÀgb Ig…ÁuSÙebÖö€OÀ†ä¾òÃRÁDÛ«™Ÿ·´qu ¯g‹˜Z°¶´®o~ÙºlAp°lxŠpT0­÷­+[}`j×ëõº½zAÏ °ïƒ¦V–2ÍF­ÞÉi–@öqžv·Ö¬5\|‰þʜ̭N§Óle²X¢dsøµÚjcsÙÁÅ7çðÎf·»êàÈâWçðý+­Õ†‹7 ˆÑä`­ÚïgÔȘ³íJøÀ×j|†‚h(¢K³óD-Šµß㢠dXÑ©iJÆ؇(îâx$(Öð:Á¥;ä˹!ÍI_ÐTµ½S1£÷êù÷¯ž?EÇž?øéøáÃã?ZBΪmœ„åU/¿ýìÏÇ£?ž~óòÑÕxYÆÿúÃ'¿üüy5Òg&΋/ŸüöìÉ‹¯>ýý»GðMGeøÆD¢›äíó3Vq%'#q¾ÃÓòŠÍmce_markerrdquo;8ÁšKýžŠôÍ)f™w9:ĵàå£x}rÏx‰‰¢œw¢ØîrÎ:\TZaGó*™y8IÂjæbRÆíc|XÅ»‹Ç¿½Iu3KGñnD1÷NIBÒsü€íîRêØu—ú‚K>Vè.EL+M2¤#'šf‹¶i~™Véþvl³{u8«Òz‹ºHÈÌ*„æ˜ñ:ž(W‘☕~«¨JÈÁTøe\O*ðtHG½€HYµæ– }KNßÁP±*ݾ˦±‹ŠTѼ9/#·øA7ÂqZ…Ð$*c?¢íqUßån†èwðNºû%Ž»O¯·ièˆ4=3Ú—PªÓäïÊ1£Pm\\9†øâëÇ‘õ¶âMØ“ª2aûDù]„;Yt»\ôí¯¹[x’ìóùç]É}Wr½ÿ|É]”Ïg-´³ÚeW÷¶)6-r¼°CSÆjÊÈišd ûDЇA½ÎœIqbJ#xÌ꺃6kàê#ª¢A„Sh°ëž&ÊŒt(QÊ%ìÌp%m‡&]ÙcaSl=XíòÀ¯èáü\P1»MhŸ9£Mà¬ÌV®dDAí×aV×B™[݈fJíP|8¯Ö„AÛV^…ó¹fÌH ín÷ÞÜ-Æé"á€d>ÒzÏû¨nœ”ÇŠ¹ €Ø©ð‘>äbµ·–&ûÜÎâ¤2»Æv¹÷ÞÄKyϼ¤óöD:²¤œœ,AGm¯Õ\nzÈÇiÛÙã¼.uχYC¾6ìOMf“å3o¶rÅÜmce_markeruml;Ã5…µûœÂNH…T[XF64ÌT,Ñœ¬üËM0ëE)`#ý5¤XYƒ`øפ ;º®%ã1ñUÙÙ¥m;ûš•R>QD¢àØDìcp¿UÐ' ®&LEÐ/p¦­m¦Üâœ%]ùöÊàì8fi„³r«S4Ïd7y\È`ÞJân•²åίŠIùR¥Æÿ3Uô~7+ö€×¸#¯mq¨BiDý¾€ÆÁÔˆ¸‹…i*¸L6ÿ9ÔÿmÎY&­áÀ§öiˆ…ýHE‚=(K&úN!VÏö.K’e„LD•Ä•©{D 긪÷vEꦚdeÀàNÆŸûžeÐ(ÔMN9ßœRì½6þéÎÇ&3(åÖaÓÐäö/D¬ØUíz³<ß{ËŠè‰Y›Õȳ˜•¶‚V–ö¯)Â9·Z[±æ4^næÂç5†Á¢!Já¾é?°ÿQá3ûeBo¨C¾µÁ‡M¢ú’m<.vp“´Á¤IYÓf­“¶Z¾Y_p§[ð=al-ÙYü}NcÍ™ËÎÉÅ‹4vfaÇÖvl¡©Á³'S†ÆùAÆ8Æ|Ò*uâ£{àè-¸ßŸ0%M0Á7%¡õ˜<€ä·ÍÒ¿   ÿÿ PK   ! l¤"Øð  ²     word/settings.xmlœUÛr›0}ïLÿṎÁ±saB2±]÷2IÛ)É, @ÝF’MܯïPHZ7“é“Å9»G{Óúâꑳ`G´¡R¤a|……,©¨Óðþn39cA”À¤ i¸'&¼º|ÿî¢M±ÍL€Â$2·Zmce_markerbrvbar;h3á´ÐÒÈÊNÉYU´ ÃO8xè4l¬UÉt:8IEªURs°æHêzÚ{®e±åDØé,ŠN¦š0°°i¨2^ÿ¯^Õx‘ÝkIì8óvm½f9¤ÛJ]>y¼%<ç ´,ˆ1XYÎút9Páe{‹N_ÏškÐûg"—ض_Rò MÑ{EáÔx±¬2– ma¬‚‚ÀëÛ¤ÖÀ9`Óz¤ó)I[fï ϬTh´ðt6Hh(,Ñ™‚ÕVRX-™·+å7iW’+ ÷Aà°(°6Îdi\`îðSJëÝp–‹h³é=;2³ø4º^df‹År~ˆ™Œ—Õþ}ÏY¯7«CjëëÓ³èüó1ŠÖç׎™öIavb-FìÄc'köø0ñá=à3÷G‡W’1Ù’ò³Óð/¨/‚i@ì«{—8`2é€á¡š`—G|õ¤¤7»¢%‡Ç4œE‹®Gƒ5ƒ½ÜÚ¶NÉ«hP‚Ü!]«^8wCþG,mR’‚â@f{žkਜQc3¢pcX©1ån•|è”Ç?›Ëß   ÿÿ PK   ! JØŠ’»       word/webSettings.xmlŒÎÁjÃ0Æñ{aït_õ0JHR(£/Ðõ\Gi±d$mÞöô5l—ÝzŸøñï_im>Q42ð²m¡A øF…Ãø´éKWðzF³ú©MUH;`1ËsL^·œ‘ê6³$oõ”›ãyŽß8|$s»¶}u‚«·Z KÌZyD+,S¨ZCÒúë% ÆÚÈÙbŠ?xb9Eqcïþµw   ÿÿ PK   ! ¡o¿~a  í:     word/styles.xml´›ÛrÛ8†ïwfßA£ûÖ§Æn3u;iÒl3ÓCZ'³×´DǜʢW¢›¤O¿ $1²dY@¤^µ:H€?”„xûþay¿d’*ÏýÑË¡ïÉ8СŠïæþíÍå‹×¾—‡"Ò±œû2õß¿ûû¯·÷§©yŒdê8=MæþÚ˜íé`k¹éK½•1<[éd#\&w½Z©@^è`·‘±Œ‡Ãé ‘‘0 O×j›ú¹µ{Šµ{„ÛD2MÁÛM”ÙÛûïÀ½Pr%v‘Iíerä—ùþs©c“z÷§"”ºÇaŠëäÓYœ*žH‘š³T‰ƒ×ö­ƒO‚Ô”¬}P¡ò–˜þ›¿D4÷Çãâιõ`ï^mce_markeracirc;»âžŒ_Ü.ÊžÌ}wk vç¾H^,ά±N³ø·4ÝíÞäá]ÙŠ 8be$âa9‘²Ï¦ÅÅ]7ÄÎè‚ V6—•‡¸B”Y–ÀS¹ú¬ƒŸ2\x0÷‘7o¯®¥eçþ›7– 7r£>©0”6)ó{·ñZ…òßµŒoS>Ýÿ~‰)–[ô.6àþt†Y¥áLJ@nmŠéXص"k6-qСzò&»Q¡âÍÿä(‹áAÊZ»<ôÿ(g½ëÛ•'€vY¾Nº›xÕÝÄIw˜¼ÝÖbÖÝÏ®Ér£”•ô dÉW^‡É›#)kGÔ²¨uD-iZGÔr¤uD-%ZGÔ2 uD-à­#jñmQçÑ@áªfÑWƒ´±o”‰¤T€F¥./5ÞµHÄ]"¶kÏÖªÛÇÄr±[š«(§ÏË…It|׺"PíÖ}¶&Ül×"UðEÓ²ôãŽK#–‘ôþITØŠ:É’¯6'ü09X®#ȵŽB™x7ò!‹(cüWí-²¯ŒVç:†õ³º[o±Æ’Û›6,zóJdö?«×àèfš6L¥Í8)†Ó†¼l6þE†j·)–†ð52Íôœæ]<¾D¯lˆê»«u6 ”)då‚?´Oð?+.|û6Æÿ³RôLûÿ³ÂõLû˜ÇãËVš‘üôHÛkÆÞ»ç:ÒÉj{ Ufìì´)°7±³O‰{ïɧwð“%OÙ±xÒQ…ŽŒ‚›>vP*²7b̈ kÌ`uÓZˆ-º?ä/eñÄ-¨Òî[³u;OV JéúûN›öoèqƒæQ)W1üºmce_markerbull;6iØyTZžOY½cĸ[ác€ºU@¨[)d€ò£ù›ÇÕD:¤{qd°Ø²ìª¦Y™glev ^ è©n¾¿vos.Ôë&ÂP½n(ìèTj™«›Vou“Àj¨Í1*k*gRìºY¹/ÂŒúo¨ñ&€úo¨»x·Cúo‹­NSËâM á+œõ¨,Þ[2µËgTÔ=´rü‡ÛÄ›@a¨.Þ;:MâM`á+œL¨°œÔXýˆ7Ôx@ýˆ7Ôx@ýˆ7Ô]¼Û!ý‰7ÅÖ§©eñ&€Øòà@eñ&€ðŽ6oÜõ\¼ v€êâM °£ST÷‘J`±Ta9ñ&°ðN2ä,LnΤúoÂŒúo¨ñ&€úo¨»x·Cúo‹­NSËâM ±åÁÊâM ±µá xãfüãâM °To…Š :#°Øª°œxX˜/Å› ÂWžą̂ñ&̨ñ&€úo¨»x·Cúo‹­NSËâM ±åÁÊâM ±µá xãùãâM °To…Š :ñ&°Øª°œÔXýˆ7„‰ÙY¼ |å ÜEœ0õ#Þ„õ#ÞPwñn‡ô'Þ[œ¦–Å› b˃•Å› bkƒ=gçEÉÇSGI@=gPœj ÇA¢ó þ+™@'“l?ÒXÌAlHê?hýÓ£ìž4$¥–‘Òx¤ûOé”&³#7ßνOYLm¦ÔþÉè*·a{’m?ÍãZv¶ÅÉrk„l_WÞ„}hWД·õØÁ¶Ï^Ħªü6þÝ6§âÿ¡ç-,Þ_G—çyƒš¬;¬Á‹ z¥Ž8‘…w§“ð |Õ¥†óòèÖS³Fá\~nþéë*{oïô&Ü‚5lðÛØ3âG|Æ3äGWÏÃW²xׄ¶-t©ÍCwÞß6Ë(kDƒÿ\Å6Ðö‡[ËB>ˆÌ,<?—QôE`ÛšÑÛæW#¹2ÙÓÑëdÅÔR£7Íã E†ÏG²»Ï/`®K/0ÔU¦ØY0mÏ)ÑX½…c]n}Û(ò},3B;ÿ€t”ðê’Z·ð/ºÀï=ÿw¾¹ÆÀ^4?¡ˆÛ{†ÐoÓš× <ðv¤y§Ê[ò𸜣bBb’«0¾[ÆÓ4¹N ùhÖõ7öt ÙöOâMšLÆÄ sfü%‹o   ÿÿ PK   ! Ô†%g4  Ì     word/numbering.xmlÜXÛŽÚ0}¯Ô@‘úЇ%Bв+q“¶ÚVUµý€bÕ—È1aùûŽ’%ÒlZmce_markerOcirc;ÏxNæxŽÍýã+%½‰s6Ñ̾¡õxˆÙf¢ý|YÞyZ/‘>}šh{”h?ÜïÆlKWHÀÄÄ`É8s$e<Öõmce_markercirc;õ“>ãšêKø)6:õům|pû¯0Ár¯[†áh‡0|¢mBÜQžðµT.c¾^ã …‡h³nî9çÁ–"&³uäÀYá8)¢Ñ®Ñ bTI›@¤”óvq›ÕBáïà=S’§½ã"ŒP’Àè<7–M£iíÃT!J6)T×,2¡>feEZýËâõ¡xz¾¶®B½wñ dòW‰~ ¿mi¯òë)œhF6…%8[ê êÒ5‡k®éÊ™n‰ÄÏ(Eäe£bN´_ ~U6¢lù\IcRÌp¶ggvn!©2`x¨á«ŒI _mcdæ4˶‚…»™ûÁ>XÒrð?8õYõ½–æOf¿ÿ‘ÞD2¿ 3…• µœh®3TéD>ÛdÛràj®¾g“á 9+§cæ ‚Q6äΫ½j¾Ñ3’‰2õmce_markereuml;mce_markerbull;úED¦íu€d@šþ¤†"Î!j.’eUH¦×¢Jƒ:$cÙRˆLýÉ•Ùçð4VÈYU8­Hg×á˜W#ÝðÝŽÝRæRë°eÇ}Ô@:ç¢fÒÙƒZkhE:Újs»éÜsxI74º´·çz¤óÞÉ«µ…Vû]Õü\‡t£sˆšIçk­áé@—ŽTý"ŸËѱÈ;óåÒš-g¹Œtyc:u¼ÅlQj¼ÈK"ïþ+I4?—˽©|#÷]+;süW"ow€tÛ"oÂÑøSVéõ«G±ÛyÎ(ÇpZ5§y£¤ùZkhEºù.má¶EÞ­µ…Vûè¶EÞ®µ†¤;y¸CKOusÏEýè𤮵ù^)mce_markercedil;ÃLu6¨¸Y™Ÿu+.U™[îžÿõð  ÿÿ PK   ! Ê&¾é‚       word/fontTable.xml´’ËnÂ0E÷•ú‘÷%NHFD,»¨è˜àK~DCÊßwb6‰,ê(Qr}g2s<óå’Ñ‘[F$Qq]šÐû‚|oÖO3czǤѼ 'd¹x|˜·ye´ƒã5ä¶ µsMÇPÖ\1™†kÜ«ŒUÌá§ÝǦªDÉßMyP\»8¥t[.™ÃC- }¶öžl­±»Æš’`±J†|Š M}uQ›k¦°êP¢OÞF_F±`h˜6Àô™,MñšÐ1}¦Þ)¾emce_markericirc;2•5³ÀÝÅHƒ\1%äé¬ZŸ×ûáÊú¬™l+yˆ±ÇliA°}š®fS”¤ 3TºÕ+)ž_ï)}oIÖë΃æé£|q8§+"oLŠ­Õ5‰µ'ÐÉ>€V ÿ$V]Áé‡ï Ù`Y'Ðéë‰3›Ûmce_markeregrave;Ë`A°mce_markerordm;Y3ÑÍÆ0Ãgâo”fÿC¢Xü  ÿÿ PK   ! ˆƒþã  à   docProps/app.xml ¢(                                                                                                                                                                                                                                                                  œSÁnÛ0½Ø?¾7J²¶[FÅbèa[ÄmÏšL'ÂlIØ ÙײGÙvšO4ùüHÃík×{Ñ8»,g“iY Õ®6v»,«/ŸÊ"’²µjÅeyÀXÞÊ÷ï`œÇ@cÁ-l\–;"#DÔ;ìTœpÚr¦q¡SÄaØ×4FãÓ/ZóéôZà+¡­±¾ðcÃrèx³§ÿmZ;ôŧêàY°„;ß*Bù=Éi'µ£ÄÈBåHµ•éP^}d~Œ`­¶åÄ àÙ…:Êù‚™Âj§‚ÒÄÊÙõÕDFÀgï[£±»ò›ÑÁE×PñÐûP¤ ò`o6¨_‚¡ƒœ‚ÈCøjl’òÄ€X[PÛ ü.J&³6Zµ¸bd£Úˆ NÜ£JÛ]+ÊaO7{ÔäBÍ/Þï¼,~¨ˆÉ·e¹WÁ(Kì_*‚·>R•¡–{snˆ{˜—åØ\&¹–Áya"œ8W×OˆýCì,Ûk¤fr28Îø£ëÊu^Ùü3>úÊÝ¥›yóðœÌöþlh·ñJ§í,.ù~N¥`Ç‚5¯ôØðDÀ=ûÚ4•ßµ[¬5'ÒM=?¬œÍ'S~ú#:r| ãŸ$  ÿÿ PK-   ! 0É(r  ¥                   [Content_Types].xmlPK-   ! ‘·ó   N               «  _rels/.relsPK-   ! ³¾‹  ¶               Ï  word/_rels/document.xml.relsPK-   ! …6Aæ  5                word/document.xmlPK-   ! –µ­â–  P               /  word/theme/theme1.xmlPK-   ! l¤"Øð  ²               ø  word/settings.xmlPK-   ! JØŠ’»                  word/webSettings.xmlPK-   ! ¡o¿~a  í:                word/styles.xmlPK-   ! Ô(äüv  ß               ’%  docProps/core.xmlPK-   ! Ô†%g4  Ì               ?(  word/numbering.xmlPK-   ! Ê&¾é‚                 £+  word/fontTable.xmlPK-   ! ˆƒþã  à               U-  docProps/app.xmlPK      n0    

 

Related pages

Article Guide | Journalism Policy All Rights Reserved. Copyright © Kihoya Secondary School 2021. Powered by Elimu Holdings .

Terms | Privacy

Welcome

Please pick the category that fits you best